De S&P500 in een rebound? Wat vertellen de marktindicatoren?

  • De Vix evolueert dalend. Positief.
  • De Put / Call negatief.
  • De Bullish Percentage Index geeft een positief beeld.
  • De Nova Ursa is negatief. 
  • De Advance Decline ligt onder de nullijn. Negatief.
  • De New High New Lows is positief.
  • De Fear & Greed index geeft een negatief beeld.

De signalen geven een licht negatief beeld deze week. We geven de voorkeur aan short posities.

Bespreking van de sentimentsindicatoren 

1. Volatiliteit

De VIX daalt. Positief.

 

2. Put / Call ratio

 

 

De Put/call stijgt. Negatief.

 

3. Nova Ursa indicator 

Bron: http://www.schaeffersresearch.com

 De Nova Ursa indicator meet het beleggerssentiment.

 Het Rydex Nova fonds is een fonds waarmee je kan beleggen in de S&P500 maar met een hefboom. Met andere woorden, geloof je dat de S&P500 zal stijgen, dan koop je dit fonds.

 Het Rydex Ursa fonds daarentegen is een fonds dat inspeelt op een daling van de S&P500 en dit eveneens met een hefboom. Geloof je dat de S&P500 zal dalen, dan koop je dit fonds. Immers, als de S&P500 index daalt, dan zal dit fonds stijgen.

 De Nova Ursa indicator meet het inkomende geld van beide fondsen. Stel dat er deze week 1.000.000 USD belegd werd in het Rydex Nova fonds (inspelen op een stijging) en 2.000.000 USD in het Rydex Ursa fonds (inspelen op een daling), dan kan je er van uitgaan dat de stemming eerder negatief is. De ratio zal zijn: 1.000.000 / 2.000.000 = 0,5 .

 Indien deze ratio verder daalt, duidt dit op een toename van het negatieve sentiment.

 De Nova Ursa indicator gaat neerwaarts. Negatief.

 

 4. De Advance Decline indicator

 

De Advance Decline indicator zet het aantal stijgende aandelen af tegen het aantal dalende aandelen. Indien er meer stijgende dan dalende aandelen zijn, dat is de indicator positief. Zijn er meer dalende dan stijgende aandelen, dan is de indicator negatief. Het resultaat is een "grillige" grafiek. We plaatsen een 10daags, een 50 daags alsook een 200 daags gemiddelde op de grafiek.

  • 200 daags gemiddelde: de rode lijn evolueert mooi boven de nullijn.
  • 50 daags gemiddelde: De blauwe lijn evolueert goed boven de nullijn.
  • 10 daags gemiddelde: De groene lijn ligt onder de nullijn

Negatief.

 

5. Bullish Percentage Index S&P500

 

De Bullish Percent Index is een sentimentindicator gebaseerd op het aantal aandelen uit de S&P500 index, die een koopsignaal geven op basis van de Point & Figure grafiek. Hier is voornamelijk de richting van de grafiek belangrijk. Indien de grafiek stijgend (zwart) is, dan duidt dit op een toename van het aantal koopsignalen en duidt dit op een positief sentiment. Is de grafiek dalend (rood) dan duidt dit op een negatief sentiment. 

De richting is stijgend. Positief.

 

6. New Highs New Lows

 

 De New Highs New Lows indicator evolueert stijgend. Positief.

 

7. Fear & Greed index

De Fear and Greed index van CNN

De angst neemt af doch blijft hoog. Negatief.